Caritas

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi

Informacje

43-190 Mikołów - Borowa Wieś,
ul. Gliwicka 366,
tel./fax:
+48 32 238 60 21
            +48 32 322 53 35

Konto Przychody:ING BS ODDZIAŁ MIKOŁÓW
41 1050 1399 1000 0023 6769 6693

REGON: 243137570 NIP: 635-183-12-67
WEB: www.osrodek.borowa-wies.pl
e-mail:
osrodek@borowa-wies.pl

Dyrektor: mgr Dariusz Latos

e-mail: dlatos@borowa-wies.pl

Dariusz Latos

Ur. 5.01.1969 r. w Rudzie Śląskiej. Żonaty - żona Zofia, dzieci: Szymon i Anna. Ukończone studia: Studium Nauczycielskie w Tychach; Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach - specjalność: pedagogika specjalna; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie specjalność: oligofrenopedagogika; Studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Organizacja Pomocy Społecznej.

Z Caritas związany od 1990 roku, Najpierw pracował przy budowie Ośrodka dla Niepełnosprawnych Borowej Wsi, potem był opiekunem w tymże Ośrodku, następnie był kierownikiem WTZ w Borowej Wsi oraz zastępcą dyrektora Ośrodka. Od roku 2006 jest dyrektorem Ośrodka Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi. W roku 2004 został mianowany przez Metropolitę Katowickiego zastępcą Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 

 

 

 
Zastępca dyrektora i główny księgowy: mgr Damian Stefański

e-mail: dstefanski@borowa-wies.pl

Damian Stefański

Ur. 12.02.1975 r. w Sosnowcu. Z Ośrodkiem Caritas związany od 1995 roku jako jego mieszkaniec i pracownik. Żonaty, dwoje dzieci. Ukończone studia: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo; Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu rachunkowości; Studia Podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 

Kierownik Domu Pomocy Społecznej mgr Bogumiła Kopczyk
e-mail: bkopczyk@borowa-wies.pl

Kierownik Przychodni Przyzakładowej przy Ośrodku lek. med. Dariusz Żogała,
Z-ca Kierown
ika Przychodni Przyzakładowej mgr Grzegorz Kiciak,
e-mail: gkiciak@borowa-wies.pl

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej mgr Marek Nocoń,
e-mail: mnocon@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej lic. Justyna Mol,
e-mail: jmol@borowa-wies.pl

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy mgr Krzysztof Lach.
e-mail: klach@borowa-wies.pl

 

Kompleks nowo wybudowanych budynków: socjalno-bytowych, rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz gospodarczo-administracyjnych w zabudowie dwu i trzykondygnacyjnej o łącznej powierzchni ponad 6.000 m2 (wraz z przyległym terenem o powierzchni 23 ha). W ośrodku jest erygowana kaplica pw. Miłosierdzia Bożego przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Rektorem kaplicy i kapelanem Ośrodka jest ks. mgr Tomasz Nowak. Kaplica jest wyposażona we wszystkie paramenty liturgiczne.

Ośrodek dla Osób niepełnosprawnych rozpoczął swą działalność od września 1990 r. na mocy dekretu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia. Inicjatorem powstania Ośrodka był śp. ks. biskup Czesław Domin, zaś budowniczym, organizatorem i pierwszym dyrektorem ks. Krzysztof Bąk. Posiadłość na w/w cele podarowała śp. Marta Krzysteczko, mieszkanka Borowej Wsi.
Celem Ośrodka jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną.

 

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, tel./fax: +48 32 251 67 22, katowice@caritas.pl

Copyright © Caritas Archidiecezji Katowickiej 2014 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::