Caritas

Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie

Informacje

41-706 Ruda Śląska - Halemba
ul. Kłodnicka 103,
tel./fax: +48 32 2433484
lub +48 32 2433485
lub +48 32 2433486
Konto: ING Bank Śląski
Nr rachunku: 97 1050 1331 1000 0010 0215 0488

REGON: 006217516-00093
NIP: 641-21-80-434
Strona www: www.caritas.net.pl
e-mail: ds@caritas.net.pl


 


Dyrektor pełnomocny: mgr Dariusz Sitko

Dariusz Sitko

Z Caritas związany od 1990 r. Wykształcenie: pedagog specjalny (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie); ponadto studia podyplomowe w zakresie: Organizacja Pomocy Społecznej (Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych w Katowicach) oraz Organizacja i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach.

Osiągnięcia: wyróżniony listem gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej i organizowania kompleksowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2001), nominowany do Nagrody Ubi Caritas w kategorii Świadectwo Caritas (2006), odznaczony przez papieża Benedykta XVI orderem "Pro Ecclesia et Pontifice" (2010), odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym medalem za długoletnią służbę (2012).

 

 

 


Zastępca dyrektora: mgr Witold Hanke

Witold-Hanke

 

Z Caritas związany od 1990 r. Wykształcenie: pedagog (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie), studia podyplomowe w zakresie Organizacja Pomocy Społecznej (Akademia Polonijna w Częstochowie). Radny Miasta Ruda Śląska (od 2006 r.), Wiceprzewodniczący Komisji Kultury oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Osiągnięcia: 
Animator Kultury - nagroda Prezydenta Miasta Ruda Śląska (2002), wyróżniony nagrodą "Ubi Caritas" w kategorii Świadectwo Caritas (2007) i listem gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za wszechstronną pracę terapeutyczną i pedagogiczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i propagowanie idei muzykoterapii (2010), uhonorowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką "Przyjaciel Dziecka" (2012) oraz papieża Franciszka orderem "Pro Ecclesia et Pontifice" (2013).

 Główna księgowa: lic. Kamila Smydra

  
Ośrodek  dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Halembie jest dziełem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Został  powołany w 1995 roku mocą dekretu Metropolity Górnośląskiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Ośrodek stanowi zespół specjalistycznych  placówek,  których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych,  w szczególności zaś z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki: dom pomocy społecznej (dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 95 rezydentów), warsztat terapii zajęciowej (130 uczestników) i środowiskowy dom samopomocy (40 uczestników). Ponadto przy Ośrodku funkcjonują tzw. mieszkania chronione. Ogółem ze wsparcia Ośrodka regularnie korzysta prawie 250 osób.

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej realizuje także szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które zmierzają do zwiększenia partycypacji społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych, do wyrównywania szans, pogłębienia integracji społecznej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku człowieka dotkniętego niepełnosprawnością i jego pozytywnego odbioru przez ogół  społeczeństwa. Należą do nich takie przedsięwzięcia jak: konferencje i sympozja, wystawy, festyny, koncerty i spotkania integracyjne, wydawnictwa, treningi i zawody sportowe, wycieczki, plenery artystyczne i turnusy rehabilitacyjne.

Niektóre  z  tych  inicjatyw  przyjęły  formę zorganizowaną i charakteryzują się tym, że niepełnosprawna młodzież ma okazję do realizowania indywidualnych zainteresowań oraz rozwijania swoich talentów podczas regularnych spotkań artystycznych lub treningów sportowych. Należą do nich m.in. zespół teatralno-muzyczny “Od Serca” oraz Klub Olimpiad Specjalnych "Halembianka".

 

 

Od lat na terenie domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej oraz środowiskowego domu samopomocy są prowadzone szkolenia i praktyki zawodowe dla słuchaczy studium terapii zajęciowej, studentów pedagogiki i psychologii oraz przyszłych pracowników socjalnych. Ośrodek umożliwia również zdobycie doświadczenia zawodowego, w ramach praktyk szkolnych, osobom niepełnosprawnym, absolwentom szkół specjalnych.

  

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, tel./fax: +48 32 251 67 22, katowice@caritas.pl

Copyright © Caritas Archidiecezji Katowickiej 2014 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::