Caritas

Ośrodek św. Florian

Informacje

41-503 Chorzów,
ul. Harcerska 3,
tel./fax: +48 32 241 37 66
lub +48 32 241 10 45
Konto: ING Bank Śląski
Nr rachunku: 28 1050 1243 1000 0022 9221 2566

REGON: 006217516-00237
NIP: 627-25-38-521
Strona www: chorzow.caritas.pl
e-mail: dpsflorian@tlen.pl

Dyrektor pełnomocny: mgr Krzysztof Kołodziej

Krzysztof Kołodziej

Urodzony 19.05.1973 roku w Rudzie Śląskiej. Żonaty, córka. Z Caritas związany od 1996 roku jako pracownik Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej Wsi. Ukończone studia: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 

Zastępca dyrektora: mgr Mariusz Krupa

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej: mgr Jacek Krzysteczko

 
Budynek od 2008 roku jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej. Obiekt położony na styku granic Chorzowa, Siemianowic, Bytomia i Katowic jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Zamieszkuje w nim 45 osobowa społeczność. Od 1992 roku Dom istniał pod nazwą Miejski Dom Pomocy Społecznej "Styria". Działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Florian rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2005 roku. Misją Domu jest utrzymywanie mieszkańców w jak najlepszej kondycji psychofizycznej, a w przypadku osób chorych zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz zaspakajanie potrzeb duchowych. Ponadto w Domu obowiązują zasady dotyczące podmiotowego i indywidualnego traktowania mieszkańców, współdziałania w rozwiązywaniu problemów i uwzględniania potrzeb. Placówka Caritas jak każda inna zapewnia miejsce zamieszkania, (wyposażone w niezbędne meble, sprzęt, pościel oraz środki utrzymania higieny osobistej i czystości) wyżywienie, odzież i obuwie, a także usługi prania. Dom przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych z możliwością przemieszczania się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Swobodne poruszanie się mieszkańców w obiekcie umożliwia trakt wózkowy, łóżkowy i bezprogowy, dodatkowe poręcza      i winda. Społeczność Domu stanowią wszyscy pensjonariusze DPS Święty Florian, ich rodziny, pracownicy i wolontariusze. Dom Pomocy Społecznej jest miejscem gdzie żyją ludzie uznający nawzajem swoje wolności   i prawa oraz dążący do wprowadzenia w życie idei samodzielności i tolerancji. Każdy mieszkaniec ma zagwarantowane prawo do prywatności, prawo do swobodnego poruszania się, prawo do własnego zdania.

 

 

 

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, tel./fax: +48 32 251 67 22, katowice@caritas.pl

Copyright © Caritas Archidiecezji Katowickiej 2014 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::