Caritas

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Informacje

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach

40-589 Katowice
ul. Różyckiego 14d
tel. 32-609-22-45; 519-546-400
- administracja:poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00,
fax: 32 - 609 22 44
Konto: Bank Spółdzielczy w Katowicach
Nr rachunku 22 8437 0002 0010 0154 2006 0001

REGON: 242960563
NIP: 634-24-12-677,
Strona www: www.hospicjumcaritas.pl
e-mail: domhospicyjny@o2.pl

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach :


Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

  

Celem działania jest zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domu przewlekle chorego pacjenta, który nie wymaga pobytu w szpitalu, ale intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Pacjent taki- w skali Barthela powinien uzyskać od 0 do 40 punktów. Opieka dla pacjenta jest bezpłatna, ponieważ Zespół  Opieki Długoterminowej Domowej realizuje kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie:  32-609-22-45 i przez pielęgniarki koordynujące właściwy rejon. Swoja opieką obejmujemy pacjentów z terenu Powiatu Pszczyńskiego.
PielęgniarkI koordynujące:
1. Krystyna Gielniak-Chmielarska tel:   698-639-298 
2.  Katarzyna Studzizur tel:  698-639-299 

Celem działania jest zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domu przewlekle chorego pacjenta, który nie wymaga pobytu w szpitalu, ale intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Pacjent taki- w skali Barthela powinien uzyskać od 0 do 40 punktów. Opieka dla pacjenta jest bezpłatna, ponieważ Zespół  Opieki Długoterminowej Domowej realizuje kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie:   519-546-400 i przez pielęgniarki koordynujące właściwy rejon. Swoja opieką obejmujemy pacjentów z terenu Powiatu Pszczyńskiego.
PielęgniarkI koordynujące:
1.Krystyna Gielniak-Chmielarska tel:   698-639-298 
2. Katarzyna Studzizur tel:  698-639-299 
Celem działania jest zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domu przewlekle chorego pacjenta, który nie wymaga pobytu w szpitalu, ale potrzebuje intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.Pacjent taki musi sie mieścić w Skali Barthel w granicach 0-40 pkt. Opieka dla pacjenta jest bezpłatna, ponieważ Zespół Długoterminowej Opieki Domowej realizuje kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia.Aktualny kontrakt pozwala nam opiekować się pacjentami z terenu Powiatu Pszczyńskiego.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie:
tel.32-609-22-45  oraz u pielęgniarek koordynujących:

a. Katarzyna Studzizur-tel: 698-639-299
b. Krystyna Gielniak-Chmielarska-tel: 698-639-298
 


Stacja Opieki w Gorzycach,  Gorzyce  ul. Raciborska 48  tel.: (32) 4511512

Stacja opieki prowadzi zabiegi usprawniające oraz usługi opiekuńczo-socjalne w domu pacjenta.

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, tel./fax: +48 32 251 67 22, katowice@caritas.pl

Copyright © Caritas Archidiecezji Katowickiej 2014 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::